Matura 2013

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

- Terminy pisemnych egzaminów maturalnych są dostępne na stronie www.oke.krakow.pl

- Terminy ustnych egzaminów maturalnych ustalane są indywidualnie w każdej szkole (wiadomość w sekretariacie szkoły)

DZIESIAJ JEST
IMIENINY
GOŚCIMY